Kwaliteit als essentieel onderdeel van ons 'Gast-Huis'

Patiënten op een kwaliteitsvolle manier behandelen, begeleiden en ondersteunen, is een taak die alle artsen en medewerkers in AZ Turnhout ter harte nemen. Elke dag opnieuw. Want enkel op die manier kunnen we een echt 'Gast-Huis' zijn.

Verschillende vormen van interne en externe kwaliteitsmetingen

Het ziekenhuis is zich ervan bewust dat het leveren van kwaliteitsvolle zorg permanente opvolging vraagt. Voortdurend moeten we ons de vraag stellen of ons kwaliteitsniveau beantwoordt aan de geldende norm. Kwaliteit meten gebeurt op verschillende manieren. Het ziekenhuis heeft zelf een aantal meetinstrumenten uitgewerkt. Maar ook externe instanties, zoals de Vlaamse overheid, helpen ons hierbij.

 

Transparantie over de kwaliteit van de zorg is belangrijk. Door kwaliteit zichtbaar te maken, kan AZ Turnhout zijn sterktes en zwaktes inschatten en op basis hiervan gerichte verbeteracties opstarten. Daarom neemt AZ Turnhout sinds enkele jaren als pionier deel aan de indicatorenfora van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven en het VIP2-project. Binnen deze fora worden basissets van indicatoren gedefinieerd die als doel hebben om de kwaliteit van de zorgprocessen in kaart te brengen. 

 

De resultaten van deze indicatoren wil AZ Turnhout delen met de patiënt, die kwalitatieve zorg almaar meer als keuzecriterium vooropstelt en daarbij recht heeft op duidelijke en betrouwbare informatie.

Accreditatie, samen op weg naar beter ...

Maar in 2014 zijn we nog een stap verder gegaan. Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout legt uit: "AZ Turnhout heeft in het verleden al heel wat inspanningen geleverd om het kwaliteitsniveau van zijn zorgprocessen te verhogen. Kwaliteit zal de volgende jaren nog verder ingebed worden in elk zorgproces en elke vorm van dienstverlening naar de patiënt. We willen streven naar een cultuur van permanente verbetering waarin onze zorg naar een steeds hoger niveau wordt getild. Daarom heeft het ziekenhuis in 2014 niet alleen de ambitie geuit, maar ook de eerste voorbereidingen gestart voor het behalen van een internationale accreditatie in 2017.”

 

 

Heeft u een vraag, suggestie of klacht over de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis? Neem dan contact op met de ombudsdienst.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout