Diagnose van vaataandoeningen

De diagnose van een vaataandoening gebeurt op de raadpleging bij één van de artsen. Zij gebruiken hiervoor een duplextoestel. Dit is een echografietoestel waarbij je in de bloedvaten de vernauwing exact kunt meten. Met deze volstrekt pijnloze echografie kunnen reeds een groot aantal aandoeningen worden vastgesteld. Op basis van dit onderzoek plannen we vervolgens een behandeling.

 

Soms is een bijkomend onderzoek, vaak een CT-scan, nodig om extra informatie te vergaren. Na dit ambulant onderzoek nodigen we u opnieuw uit op de raadpleging vaat- en thoraxheelkunde om de resultaten te bespreken en om een eventuele behandeling te plannen.