Behandeling van prostaatkanker

Indien bij u de diagnose prostaatkanker is gesteld, zal uw uroloog met u de verschillende behandelingsopties bespreken. Belangrijk is om te onderscheiden wat de gradering  (Gleason score) en de stagering van de tumor is. Er zal dan een onderscheid gemaakt worden tussen een lokaal beperkt prostaatkanker (laag-, matig-, en hoog-risico), een lokaal uitgebreid en een uitgezaaide prostaatkanker. Op basis van deze gegevens zullen de verschillende behandelopties met u besproken worden.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er in de meeste gevallen geen haast is bij de behandeling. Prostaatkanker is een kankersoort die langzaam groeit. Aangezien voor prostaatkanker verschillende mogelijkheden van behandeling zijn, is het verstandig u goed te laten inlichten en dan een weloverwogen beslissing te maken. Neem hier de tijd voor en stel vragen! Dit is uiteraard anders wanneer er sprake is van een uitgezaaide tumor.

Voordat een beslissing over een behandeling wordt genomen wordt hier door meerdere specialisten (urologen, radiotherapeuten en medisch-oncologen) in een multidisciplinair overleg (MOC)  uitgebreid over gesproken. Het is altijd zo dat een heel team van specialisten een behandeladvies uitbrengt en dit wordt dan met u op de polikliniek besproken. Tijdens de bespreking van de verschillende behandelopties zal ook aandacht geschonken worden aan het feit of u andere ziekten heeft, die bepalend zijn voor de uitkomst van een bepaalde behandeling, en hoe u zelf tegenover de verschillende behandelopties aankijkt.

LINK NAAR CENTRUM VOOR ONCOLOGIE

Criteria voor de keuze van behandelmethode

  1. Stadium waarin de kanker zich bevindt. Zit de kanker in een klein deel van de prostaat of neemt het juist een groot deel van de prostaat in beslag? Is de kanker buiten de prostaat gegroeid, en zijn omliggende weefsels aangetast?
    Het is dus belangrijk om te weten of de kanker zich alleen maar in de prostaat bevindt of  ook daarbuiten, en of de botten zijn aangetast.
  2. Hoe agressief zijn de cellen ?
  3. Hoe is uw algemene conditie?
  4. Hoe staat u zelf tegenover de behandelopties ?

Mogelijke behandelingen prostaatkanker

 

>>> HEEFT SCREENEN NAAR PROSTAATKANKER ZIN? (link naar een internationale studie)