Behandeling van blaastumoren

Blaaskanker is een vaak voorkomende urologische kanker. Tumoren van de blaas zijn meestal kwaadaardig. De ziekte komt ongeveer viermaal zo vaak bij mannen als bij vrouwen voor. Blaaskanker wordt vooral bij mensen ouder dan 60 jaar vastgesteld. Bij ongeveer 75% van de mensen gaat het dan om een  niet-spierinvasieve (“oppervlakkige”) tumor en bij 25% om een spier-invasieve blaastumor.

Bij ruim 90% van de patiënten ontstaat de tumor vanuit het slijmvliesweefsel (de binnenbekleding van de blaas = het urotheel) van de blaaswand. Men spreekt dan van een urotheelcarcinoom.

Risicofactor

Roken is veruit de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van urotheelcarcinoom van de blaas. Daarnaast is er nog een aantal beroepsmatige risicofactoren zoals verf, rubber,  textiel, leer en chemicaliën industrie. 

Symptomen

Eén van de meest voorkomende symptomen van blaaskanker is bloed in de urine (hematurie). Het kan zijn dat men echt zichtbaar bloed plast (macroscopische hematurie), maar het kan ook zijn dat het bloed alleen bij nader onderzoek van de urine onder de microscoop te zien is (microscopische hematurie). In beide gevallen is het verstandig met deze hematurie bij de huisarts/uroloog langs te gaan. Soms is er sprake van plasklachten, zoals pijn of ongemak bij het plas.

Stadia bij blaaskanker

Er zijn verschillende stadia van blaaskanker te onderscheiden:

  • Als de tumor zich alleen in het slijmvliesweefsel bevindt, wordt gesproken van een niet-spierinvasief groeiende tumor. Dit is bij ongeveer 75% van de gevallen zo.
  • Bij 5 % van de patiënten gaat het om een carcinoma in situ, een oppervlakkig groeiende agressieve vorm van blaaskanker.
  • Wanneer een niet-spierinvasief groeiende tumor niet tijdig wordt behandeld en agressief van aard is, zal deze op de duur kunnen doorgroeien in de blaasspier. Dan ontstaat een spierinvasief groeiende tumor.
  • 20% van de patiënten heeft bij het stellen van de diagnose al een spier-invasieve tumor.

Behandelingen blaaskanker