Osteoporose

Als u osteoporose heeft, worden uw botten erg broos. Ze kunnen dan gemakkelijk breken. Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. De aandoening komt vooral voor bij vrouwen na de menopauze. Soms ontstaat osteoporose eerder, bijvoorbeeld bij mensen met andere reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis (RA), ankyloserende spondylitis (de ziekte van Bechterew) of SLE (systemische lupus erythematodes). Ook langdurig gebruik van het medicijn prednison kan tot osteoporose leiden.

Als u osteoporose heeft, neemt de botdichtheid af en worden uw botten minder stevig. Meestal merkt u niet dat u deze aandoening heeft en geeft het pas klachten als u iets breekt. Breuken kunnen ook gebeuren zonder dat u uw botten zwaar belast. Een kleine misstap van een stoepje kan al voldoende zijn.

Meer info: brochure osteoporose