Radiologische onderzoeken

  • Een röntgenopname of RX is een beeldvormingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen (ioniserende stralen).  
  • Een echografie is een beeldvormingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. 
  • Een CT-scan werkt op basis van röntgenstralen, maar maakt een dwarsdoorsnede van het te onderzoeken bot, orgaan of weefsel.
  • Een MRI-onderzoek (of NMR) is een beeldvormingstechniek die werkt op basis van een sterk magnetisch veld. Een MRI-scan geeft een zeer nauwkeurig driedimensionaal beeld van ligamenten, botaandoeningen, organen, spieren, enzovoort.
  • Borstonderzoeken: op onze diensten kunnen mammografieën, echografieën, borstbiopsie of een MRI mammae worden uitgevoerd.
  • Radiologische onderzoeken bij kinderen: op de kinderwebsite staan een aantal brochures over onderzoeken bij kinderen.

Klik op elk onderzoek voor meer achterliggende info en nodige voorbereiding van het desbetreffend onderzoek.