Het team van radiologie

Het team van de dienst radiologie is een uitgebreid team van om en bij de 80 personen, verdeeld over de twee campussen van AZ Turnhout.

14 radiologen met hun eigen specialisme

Klik op de naam van de desbetreffende radioloog en u komt uit op zijn of haar fiche met meer informatie.

De radiologen van onze afdeling zijn niet toegetreden tot de conventie (gedeconventioneerd). De tarieven voorgeschreven door de beroepsvereniging van radiologen worden gehanteerd. Meer info over ereloonsupplementen vindt u op deze website onder de rubriek 'kostprijs'.

Medewerkers van de dienst radiologie

  • Hoofdverpleegkundige (werkzaam op beide campussen): Geert Eysermans
  • Adjunct-hoofdverpleegkundige op campus Sint-Elisabeth: Greet Hendrickx
  • Adjunct-hoofdverpleegkundige op campus Sint-Jozef: Kurt Dierckx
  • Verpleegkundigen en medisch technologen: 41
  • Zorgkundigen: 3
  • Logistiek medewerksters: 5
  • Secretaressen : 13

Kwaliteitscertificaten dienst radiologie