Pijnbehandeling tijdens uw opname in het ziekenhuis

 

Als patiënt heeft u recht op pijnbestrijding! Tijdens uw opname in AZ Turnhout hechten we dan ook veel belang aan een goede behandeling van uw pijn. We willen er graag voor zorgen dat uw pijn onder controle blijft en niet chronisch wordt.

Wees u ervan bewust dat slecht behandelde pijn complicaties kan geven zoals slecht, slapen, verminderde eetlust, vertraagd herstel waardoor de opnameduur kan verlengen of de pijn kan overgaan in chronische pijn. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Pijn is een persoonlijke gewaarwording. Alleen u als patiënt kunt ons vertellen hoeveel pijn u precies voelt. Daarom zal de verpleging tijdens uw opname regelmatig vragen naar uw pijncijfer. U geeft een cijfer tussen 0 en 10 om ons duidelijk te maken hoeveel pijn u voelt: 0 is helemaal geen pijn en 10 is heel veel pijn. Als uw cijfer hoger is dan 4, dan is uw pijn wellicht niet meer comfortabel en vraagt u best extra pijnmedicatie aan de verpleging.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een pijnkaart waarop u zelf dagelijks uw pijncijfer invult. Via de pijnscores krijgen we een goed beeld of uw pijn al dan niet onder controle is met de medicatie die u op dat moment krijgt. Indien nodig kunnen we de medicatie aanpassen.

Als de pijn niet onder controle raakt, wees niet ongerust. De verpleegkundigen van uw afdeling kunnen het 'multidisciplinair algologisch team' contacteren. Dit is een team van verpleegkundigen, artsen en psychologen gespecialiseerd in pijnbehandeling. U wordt dan dagelijks opgevolgd door een pijnverpleegkundige die rechtstreeks overlegt met één van de pijnartsen en met uw behandelend arts. Omdat we weten dat pijn een invloed heeft op uw levenskwaliteit en er ook andere factoren aanwezig kunnen zijn die uw pijn beïnvloeden, is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van één van onze pijnpsychologen.

Tot slot: praat over uw pijn! Als u het niet zegt, kunnen wij de verpleegkundigen en artsen, het ook niet weten.  Laat ons helpen om uw pijn draaglijker te maken!

Meer info in de verschillende patiëntenbrochures: