Heeft u een vraag of klacht over AZ Turnhout?

Hoe dient u een klacht in?

   AZ Turnhout,
   Ombudsdienst, 

   t.a.v. Mariette Konings,
   Steenweg op Merksplas 44
   2300 Turnhout

 

 

 

 • Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek, liefst na telefonische afspraak op het nummer: 014/ 44 41 25. Indien de ombudsvrouw niet aanwezig is, kunt u een afspraak maken met de medewerker van de ombudsdienst of een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
 • Via de ombudsdienst kunt u ook een incident melden.

De ombudsvrouw is te bereiken op beide campussen

 • op campus Sint-Jozef (volg route D31): maandagvoormiddag en donderdag heel de dag
 • op campus Sint-Elisabeth (volg route A15): dinsdag heel de dag en vrijdagvoormiddag

Wegens verlof of gesprekken op de andere campus  kan het echter voorvallen dat de ombudsdienst toch niet bemand is op de bovenstaande dagen. De medewerker van de ombudsdienst of de onthaalmedewerkers zullen u graag informeren over de bereikbaarheid van de ombudsvrouw. Op beide campussen is bewegwijzering aangebracht naar de ombudsdienst.

Bij de ombudsdienst kunt u terecht met klachten over onze dienstverlening

Als u op de ombudsdienst komt met een klacht, krijgt u de kans om uw verhaal te doen. Indien u dit wenst, neemt de ombudsvrouw nadien contact op met de ziekenhuismedewerker of de verantwoordelijke van de dienst die hierbij betrokken is. Ze bemiddelt om tot een oplossing te komen waarin u en de ziekenhuismedewerker zich hopelijk kunnen vinden. Als er geen oplossing gevonden wordt, zult u geïnformeerd worden over verdere mogelijkheden.

 

De ombudsvrouw behandelt  uw vraag of klacht steeds vertrouwelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim. Ze neemt bij de behandeling van klachten een neutrale houding aan.

Bij de ombudsdienst kunt u terecht met vragen over de wet op de patiëntenrechten 

 • Wat zijn mijn rechten als patiënt?
 • Wat als mijn rechten niet worden nageleefd?
 • Wat is de “rechtsverhouding van een bepaalde medewerker in het ziekenhuis” (vb. zelfstandig of niet)? En welk belang heeft dat voor u?
 • Ik wil een afschrift van mijn medisch dossier, hoe geraak ik daaraan?
 • Hoe stel ik een vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon aan?
 • Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig?
 • Informatievragen over de organisatie van de dienst, het huishoudelijk reglement en de procedureregels van het ziekenhuis
 • enzovoort

Het volledige huishoudelijk reglement van de ombudsdienst kunt u inkijken aan het onthaal of is op verzoek te verkrijgen op de ombudsdienst. U kunt het huishoudelijk reglement ook downloaden. 


 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook