Rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaar

Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. Meer geïndividualiseerde info over een arts of medewerker kunt u opvragen bij Mariëtte Konings, de ombudsvrouw.

 

Artsen hebben een verzekering voor medische beroepsfouten. De meeste artsen van AZ Turnhout zijn aangesloten bij de groepspolis ‘beroepsaansprakelijkheid geneesheren’. Enkele artsen hebben hun eigen verzekeraar hiervoor. Info hierover kunt u opvragen bij Mariëtte Konings, ombudsvrouw.

 

Categorie beroepsbeoefenaar Statuut Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen Zelfstandige Nee
Verpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen   Werknemer Ja
Kinesitherapeuten en logopedisten Werknemer  Ja
Apothekers   Werknemer  Ja
Podologen en osteopaten Zelfstandige  Nee

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook