Recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar

De patiënt kiest zelf een beroepsbeoefenaar (arts, specialist, …) en kan die keuze steeds herzien.

 

De wet of omstandigheden eigen aan de gezondheidszorgen kunnen die vrije keuze in sommige gevallen beperken (bv. bij gedwongen opname van een persoon met een geestesziekte, bij aanwezigheid van één specialist in een ziekenhuis).

 

Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt omwille van persoonlijke of professionele redenen weigeren een dienst te verstrekken, behalve bij spoedgevallen. Indien de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, dan moet hij de continuïteit  van de zorg waarborgen.

 

IN BEELD (link naar filmpje van FOD Volksgezondheid)

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook