Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie. Deze diensten worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van elke patiënt, zonder enig onderscheid op basis van sociale klasse, seksuele geaardheid of filosofische overtuiging.

 

De zorg met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn maakt integraal deel uit van de behandeling van de patiënt.

 

IN BEELD (link naar filmpje van FOD Volksgezondheid)

 

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook