Recht op klachtenbemiddeling door de bevoegde ombudsfunctie

Wanneer een persoon meent dat één van zijn rechten als patiënt geschonden is, dan kan hij een klacht neerleggen bij een lokale of federale ombudsdienst. De betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon. Elk ziekenhuis beschikt over een lokale ombudsdienst waar patiënten terecht kunnen.

 

IN BEELD (link naar filmpje FOD Volksgezondheid)

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook