Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier: met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De beroepsbeoefenaar houdt voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bij, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen). De patiënt kan de beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een document ter aanstelling van een vertrouwenspersoon of van een vertegenwoordiger).

 

Indien de patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan de patiënt verzoeken om zijn patiëntendossier over te dragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

 

Meer info omtrent de inzage in uw patiëntendossier leest u in de rubriek ‘inzage patiëntendossier’

 

IN BEELD (link naar filmpje FOD Volksgezondheid)

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook