Dienst ziekenhuishygiëne

De dienst ziekenhuishygiëne van AZ Turnhout bestaat uit twee vaste medewerkers die nauw worden bijgestaan door klinisch biologen en die rechtstreeks worden aangestuurd door de medisch directeur en directeur patiëntenzorg.

 

De voornaamste opdracht van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen en controleren van nosocomiale zorginfecties. Dit zijn infecties opgelopen tijdens of in aansluiting op een verblijf in het ziekenhuis.

Kwaliteitsvolle zorg start met een goede handhygiëne van zowel ziekenhuismedewerkers als bezoekers. Dit is immers de belangrijkste en meest eenvoudige maatregel om verspreiding van infecties tegen te gaan. Daarom is er in het AZ Turnhout een beleid uitgewerkt met isolatie- en voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door de ziekenhuismedewerkers en het isoleren van zeer vatbare patiënten. Tevens worden regelmatig campagnes gevoerd om medewerkers, patiënten en hun bezoekers te sensibiliseren over het belang van correcte handhygiëne.


Verder wordt er door de dienst ziekenhuishygiëne toezicht gehouden op hygiëneaspecten bij activiteiten in het operatiekwartier en het verloskwartier, de vereisten bij aankoop van nieuwe materialen en de hygiëne bij het bouwen en verbouwen van ons ziekenhuis.

Meer info over ziekenhuishygiëne

Hieronder kunt u enkele patiëntenbrochures vinden die u meer informatie geven:

 

 


Voor meer informatie kunt u contact opnamen met de verpleegkundige ziekenhuishygiënisten:

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook