Kwaliteitsmeting als stimulans voor verdere optimalisatie

Transparantie over de kwaliteit van de zorg vindt AZ Turnhout belangrijk. Daarom neemt het ziekenhuis sinds enkele jaren als pionier deel aan indicatorenfora, die als doel hebben om de zorgprocessen in ziekenhuizen inzichtelijk te maken. Indicatoren brengen de mate van kwaliteit en veiligheid van bepaalde aspecten van de zorg in kaart. De meet- en registratiemethode van de indicatoren gebeurt in elk deelnemend ziekenhuis op dezelfde wijze. Op die manier worden de resultaten tussen de ziekenhuizen onderling vergelijkbaar.

 

Door kwaliteit meetbaar te maken, krijgt AZ Turnhout inzicht in zijn sterktes en zwaktes en kan het ziekenhuis gerichte verbeteracties opstarten om de zorg verder te optimaliseren. Daarnaast vinden we het belangrijk om deze informatie te delen met de patiënt. We zijn er ons van bewust dat de patiënt kwalitatieve zorg almaar meer als keuzecriterium vooropstelt en daarbij de ziekenhuizen en de mate van kwaliteit die zij leveren, met elkaar wilt vergelijken. Daarom engageert AZ Turnhout zich om de

de resultaten van de indicatoren systematisch op deze website te publiceren.

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook