Accreditatie: naar een cultuur van permanente verbetering

Zowel patiënt als medewerker is gast in ons huis. We willen een omgeving creëren waar iedereen zich welkom voelt. Want we kunnen pas een echt ‘gast-huis’ zijn als we kwaliteitsvolle zorg bieden. Kwaliteit is dus een onderdeel van onze dagelijkse werking. En van iedereen, in elk departement. Accreditering is werken aan die cultuur van permanente kwaliteitsverbetering in ons ziekenhuis!

 

 

Een kwaliteitslabel is een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie dat het ziekenhuis aan bepaalde objectieve kwaliteitseisen voldoet. Een ziekenhuis dat het label behaalt, toont aan dat het ziekenhuisbreed veilige zorg van hoge kwaliteit levert.

AZ Turnhout is een geaccrediteerd ziekenhuis

AZ Turnhout draagt patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg hoog in het vaandel en heeft een eerste accrediteringstraject succesvol doorlopen waarbij het kwaliteitslabel NIAZ/Qmentum werd behaald. Accreditatie is een verzameling van kwaliteitsbevorderende acties in het hele ziekenhuis.

 

NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) is een onafhankelijk instituut dat in 2012 het accreditatiesysteem Qmentum  overnam : een internationaal wijd verspreid accreditatieprogramma. Met behulp van externe audits onderzoekt NIAZ in welke mate het ziekenhuis aan de objectieve eisen voldoet, zowel op het algemene niveau als op het niveau van de zorgprocessen. Als uit die audits blijkt dat het ziekenhuis het vooropgestelde kwaliteitsniveau behaalt en kan aantonen dat het deze kwaliteit in de organisatie verankert, krijgt het een accreditatielabel voor vier jaar en start een nieuwe accreditatiecyclus. Na deze termijn gebeurt een volledige hertoetsing.

 

Accreditatie is dus een belangrijk middel om ziekenhuisbreed kwaliteitsvolle zorg te stimuleren en vormt een essentieel onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het traject van accreditatie moet AZ Turnhout helpen om een cultuur van permanente zelfevaluatie en verbetering op te zetten: screenen wat we doen, kijken hoe het beter kan, verbeteracties opzetten en meten of ze het gewenste resultaat hebben. Dit alles met maar één doel voor ogen: de best mogelijke zorg leveren voor onze patiënt. 

 

Katrien Clerbout, manager kwaliteit en patiëntveiligheid, staat in voor de coördinatie van accreditatie in AZ Turnhout.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook