Accreditatie: naar een cultuur van permanente verbetering

Zowel patiënt als medewerker is Gast in ons Huis. We willen een omgeving creëren waar iedereen zich welkom voelt. We kunnen pas een echt ‘Gast-Huis’ zijn als we kwaliteitsvolle zorg bieden. Kwaliteit is dus een onderdeel van de dagelijkse werking van iedereen, in elk departement. Die cultuur van permanente verbetering wordt in ons ziekenhuis aantoonbaar door de accreditering. Een accreditatie kwaliteitslabel is een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie dat het ziekenhuis aan bepaalde objectieve kwaliteitseisen voldoet.

AZ Turnhout is een geaccrediteerd ziekenhuis

We behaalden in januari 2017 onze eerste NIAZ-Qmentum label. In opvolging daarvan bereiden we ons de volgende jaren voor op de tweede audit in januari 2021.


NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) is een onafhankelijk instituut dat in 2012 het accreditatiesysteem Qmentum overnam: een internationaal wijd verspreid accreditatieprogramma. Door een externe audit onderzoekt NIAZ in welke mate het ziekenhuis aan de objectieve eisen voldoet, zowel op het niveau van de zorgprocessen als van de ondersteunende processen.


Belangrijkste voorwaarden om de accreditatie te behalen zijn:

  • Cultuur die gericht is op voortdurende verbetering van de kwaliteit en het vasthouden van deze verbetering
  • Goede zorg mag geen toeval zijn, standaard werking zorgt ervoor dat we steeds éénzelfde kwaliteitsniveau behalen
  • De veiligheid van patiënten, medewerkers en  bezoekers is naar behoren verzekerd

Na de externe audit ontving het ziekenhuis een zeer uitgebreid verslag van de bevindingen van de auditoren. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de verbeterpunten. Het verslag is een momentopname van wat tijdens de auditweek werd vastgesteld. Sommige scores waren beter dan wat we hadden ingeschat, andere zaken waren ook minder goed dan verwacht. Het is vooral een hulpmiddel om gericht processen kritisch te evalueren en waar nodig te verbeteren.


Katrien Clerbout, manager kwaliteit en patiëntveiligheid, staat in voor de coördinatie van accreditatie in AZ Turnhout.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook