Naar een open en veilige organisatiecultuur

AZ Turnhout wil voor zijn patiënten, artsen en medewerkers een open en veilige organisatiecultuur creëren. Daarom heeft het ziekenhuis een veiligheidsmanagementsysteem opgezet, waarbinnen artsen en medewerkers potentieel gevaarlijke situaties of (bijna-)incidenten op hun dienst of afdeling op eenvoudige wijze kunnen melden.

 

Een incident wordt gezien als een onbedoelde gebeurtenis tijdens de zorg of behandeling die voor schade heeft gezorgd of mogelijk schade had kunnen veroorzaken.

 

De dienst Kwaliteit & Veiligheid heeft op afdelingsniveau veiligheidsreferentiepersonen opgeleid, die als taak hebben om de melding samen met de direct betrokkenen verder op te volgen. Op basis van de analyse van de meldingen, worden concrete verbeteracties opgesteld.

 

Ook als patiënt kunt u een incident melden. Dat kan bij de ombudsdienst (klik hierop voor de contactgegevens).

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook