Kwaliteitstoetsing in de dagelijkse praktijk

Een kritische blik op de dagelijkse werking van het ziekenhuis, resulteert in betere zorg. Het houdt ons alert voor mogelijke verbeterpunten.

 

Het ziekenhuis heeft zelf enkele initiatieven uitgewerkt om het kwaliteitsniveau op diensten en afdelingen kritisch onder de loep te nemen en verder te optimaliseren. Bij elk van deze toetsings- en auditmomenten worden, via gesprekken en observatie, zo veel mogelijk objectieve gegevens verzameld. Het kan zijn dat er aan u vragen gesteld worden over uw ervaringen. Uiteraard wordt er altijd gevraagd of u bereid bent hieraan deel te nemen.

 

Via het nalevingstoezicht voert ook de Vlaamse overheid zorginspecties uit met als doel de kwaliteit van de zorgprocessen te verbeteren.   

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook