Kindvriendelijke aanpak

AZ Turnhout hecht belang aan een kindvriendelijke aanpak. Want kinderen, voor wie een ingreep of opname in het ziekenhuis ingrijpend kan zijn, verdienen zorg op maat.  

Kindvriendelijkheid in AZ Turnhout uit zich op verschillende manieren:

  • De kinderafdeling is uitgerust met vrolijke kleuren en mooie foto’s.
  • Kinderen zijn fier als ze bij een prik of onderzoek een dapperheidsdiploma behalen.
  • Ouders en kinderen krijgen speciale informatiebrochures met Kiko de aap. Zo zijn ze goed voorbereid op de ingreep of het onderzoek dat hen te wachten staat.
  • Bij een ingreep mogen de ouders bij het kind blijven tot het in slaap wordt gebracht. Na de ingreep mogen zij bij hun kind zijn vanaf het moment van ontwaken in de recovery.
  • Kinderen worden, uitgezonderd bij overmacht, niet op afdelingen voor volwassenen opgenomen.
  • Op campus Sint-Elisabeth is een speciale ruimte ingericht - die de naam Yolo heeft - voor de begeleiding van kinderen met een (groot)ouder met kanker.
  • De kinderafdeling heeft de belangrijkste punten van zijn kindvriendelijke aanpak omschreven in een kindvriendelijk protocol en samengevat in het kindvriendelijk charter (zie protocol kindvriendelijkheid). 

Klik hieronder voor het filmpje over kindvriendelijkheid in AZ Turnhout.