Het team algemene en abdominale heelkunde

Onze dienst van algemene en abdominale heelkunde is een afzonderlijke eenheid binnen het grotere geheel van heelkundige disciplines van AZ Turnhout. Er is een vlotte samenwerking met alle geneesheer-specialisten in ons ziekenhuis. Voor sommige aandoeningen en behandelingen bestaat een georganiseerd samenwerkingsverband met de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen en Leuven. Zo wordt de samenwerking met de dienst hepato-biliaire heelkunde van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen geconcretiseerd in de deeltijdse aanwezigheid van Dr. Bart Bracke.

Onze dienst bestaat uit vaste en wisselende medewerkers en maakt op systematische manier gebruik van ondersteunende functies zoals het team van wondzorg, stoma- en borstverpleegkundigen.

Vaste medewerkers zijn enerzijds onze secretaressen en verpleegkundigen die ons helpen bij de raadplegingen en de poliklinische activiteiten en anderzijds ons team van zes chirurgen die allen voltijds en uitsluitend werkzaam zijn in het AZ Turnhout.

Wisselende medewerkers zijn de arts-stagiaires en de geneesheren-specialisten in opleiding.

Secretaressen en verpleegkundigen

De administratieve medewerkers van het secretariaat van onze dienst zijn medisch secretaressen. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten die een afspraak willen maken om op raadpleging te komen. Hun takenpakket omvat het bemannen van de telefoon, maken van afspraken, ontvangen van patiënten en in het algemeen instaan voor administratieve ondersteuning bij de werking van onze dienst. Zij zijn aanwezig binnen ruime kantooruren. Zij zijn enkel verbonden aan de dienst algemene en abdominale heelkunde zodat ze volledig vertrouwd zijn met de werking van onze dienst.

Naast de medisch secretaressen zijn er een aantal verpleegkundigen die ons bijstaan bij raadplegingen, kleine heelkundige ingrepen op ambulante basis, wondzorg en proctologie. De borstverpleegkundigen zijn verbonden aan de Borstkliniek.

Onze chirurgische staf

Onze chirurgische staf omvat zes voltijdse chirurgen met een brede basisopleiding en volgens eigen interesse verder gespecialiseerd in deelgebieden van de heelkunde. Op deze manier kunnen zij beurtelings de wachtdiensten in het ziekenhuis op zich nemen en instaan voor de heelkundige spoedeisende hulp. Anderzijds laat de subspecialisatie toe dat de geplande heelkundige ingrepen altijd kunnen worden uitgevoerd door een deskundige chirurg.

Dr. Bart Bracke is een staflid in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA) en is één dag per week in ons ziekenhuis aanwezig.

Dr. Marc Bronckaers is het diensthoofd van onze staf, die verder bestaat uit Dr. Eric Bosmans, Dr. Bart Bracke, Dr. Gilles Caluwé, Dr. Philippe Du Jardin, Dr. Tom Hendrickx en Dr. Dirk Servaes.

 

Klik op de namen voor de raadplegingsuren en specialisaties van de chirurgen (link naar hoofdsite)

Dr. Marc Bronckaers 

Dr. Eric Bosmans

Dr. Bart Bracke

Dr. Gilles Caluwé

Dr. Philippe Du Jardin

Dr. Tom Hendrickx

Dr. Dirk Servaes

Arts-stagiaires en geneesheer-specialisten in opleiding

Ons ziekenhuis heeft afspraken met de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Antwerpen en staat voor een gedeelte mee in voor de opleiding van studenten tot arts en voor de opleiding van arts tot geneesheer-specialist.

Arts-stagiaires zijn studenten geneeskunde die in hun zesde jaar opleiding praktische ervaring komen opdoen in ziekenhuizen.  Om de drie maanden worden in ons ziekenhuis een tiental stagiaires verdeeld over de verscheidene diensten. Zij werken onder strikte supervisie.

Geneesheer-specialisten in opleiding zijn afgestudeerde artsen die zich willen specialiseren in een discipline van de geneeskunde. Zij blijven één tot twee jaren werkzaam in ons ziekenhuis. Zij werken onder supervisie, maar krijgen meer mogelijkheden om verantwoordelijke taken op zich te nemen.

Team wondzorg

AZ Turnhout heeft twee verpleegkundigen die zich specifiek hebben toegelegd op de wondzorg.
Hoewel zij een zelfstandige praktijk hebben uitgebouwd met rechtstreekse toegang voor patiënten, is er uiteraard vaak een nauwe samenwerking tussen onze dienst en de wondzorgdeskundigen. 

Stomaverpleegkundigen

Voor patiënten die een stoma hebben (urostoma, ileostoma of colostoma) bestaat de mogelijkheid om in het ziekenhuis deskundig advies te krijgen van een aantal gespecialiseerde stomaverpleegkundigen. Zij weten perfect hoe een stoma te verzorgen en kunnen advies geven over allerlei praktische aspecten van een stoma. Er is een nauwe samenwerking tussen onze dienst en de stomaverpleegkundigen.