Afspraak maken voor een raadpleging

Nieuwe afspraken worden bij voorkeur gemaakt door de huisarts of de verwijzende specialist. Op die manier kan er voor gezorgd worden dat u een afspraak krijgt bij de arts die het meest geschikt is om uw aandoening te behandelen. Bovendien kunnen belangrijke gegevens zo onmiddellijk worden uitgewisseld. Afspraken kunnen op lange termijn worden gepland en zo nodig worden aangepast in geval van onvoorziene afwezigheid van een arts.

U kunt uw afspraak telefonisch wijzigen. Indien u niet aanwezig kunt zijn op een voor u gemaakte afspraak, gelieve dan vooraf te verwittigen.

Tijdens de gewone werkuren kunt u telefonisch een afspraak maken op het nummer 014 44 44 35 of 014 44 44 23 voor campus Sint-Jozef en op het nummer 014 40 61 80 voor campus Sint-Elisabeth.

Klik hier voor een actueel overzicht van de raadplegingsuren en -dagen van onze artsen.

Raadplegingen voor algemene en abdominale heelkunde worden op beide campussen georganiseerd. Bij het vastleggen van uw afspraak zullen de secretariaatsmedewerkers vertellen op welke campus u wordt verwacht.

Bereikbaarheid campus Sint-Elisabeth

Volg route B60. Na inschrijving op het gelijkvloers aan de inschrijvingsloketten (voorbij het winkeltje), loopt u verder voorbij de inschrijvingen en neemt u links de liften of trap naar de tweede verdieping. Achteraan de lange gang vindt u de onthaalbalie van poli heelkunde op locatie B60. Bij afwezigheid wordt u vooraan geholpen aan de onthaalbalie op locatie B58.

Bereikbaarheid campus Sint-Jozef

Volg route D25. Na uw inschrijving in de inkomhal van het ziekenhuis, loopt u verder tot aan het winkeltje. Daar neemt u de trap of de lift naar de eerste verdieping. Meld u daar aan bij de onthaalbalie.