Voorstelling dialyse Kempen

Dialyse Kempen beschikt in totaal over 59 bedden voor hemodialyse. We kunnen hierdoor een nierfunctievervangende therapie aan ongeveer 155 patiënten aanbieden. Deze 59 bedden zijn verdeeld over vier dialyse-units verdeeld in de Kempen.

Buikdialyse / peritoneale dialyse

Naast de klassieke hemodialyse behandeling bieden wij ook alternatieve vormen van dialyse aan.
Sinds 1995 kunnen patiënten in ons centrum terecht voor buikdialyse/peritoneale dialyse. Deze vorm van dialyse kunnen de patiënten thuis zelf uitvoeren. Daarnaast bieden wij sinds kort ook hemodialysebehandelingen thuis aan. De patiënten krijgen dan een doorgedreven opleiding om deze behandeling volledig zelfstandig thuis uit te voeren. Meer info hierover onder de rubriek 'Informatie > alternatieve vormen'.

Totaalzorg voor de dialysepatiënt

Ter ondersteuning van de klassieke hemodialyse behandeling en de alternatieve vormen zijn er tal van werkgroepen actief op onze dialyse. Deze werkgroepen dragen bij tot de totaalzorg van de dialysepatiënt. Enkele voorbeelden zijn: transplantatie, predialyse, vaatacces, vakantiedialyse, wondzorg, kwaliteit en veiligheid, mentoren, … . Zoals u merkt wordt op alle aspecten van de nierziekte 100% ingezet.

Kwaliteitsvolle zorg

De kwaliteit van de zorg is in de loop van de jaren altijd blijven verbeteren. De toestellen zijn gemoderniseerd en veel nauwkeuriger geworden. Daarnaast heeft de computer overal zijn intrede gedaan. Mede dankzij deze vooruitgangen krijgen de patiënten een meer geïndividualiseerde behandeling. Ook de ontwikkeling van nieuwe medicatie heeft niet stilgestaan (vb Epo, fosfaatbinders, …). Kortom, in AZ Turnhout wordt geïnvesteerd in kwalitatief hoogwaardige zorg!

Een korte geschiedenis ...

De dialyse-afdeling werd opgericht in het toenmalige Sint-Jozefziekenhuis door dr. Van Caesbroeck en 2 verpleegkundigen. In de beginperiode beschikten we over 2 dialysetoestellen. Dagelijks konden 4 patiënten een behandeling ondergaan.
Al snel volgde er een volwaardige afdeling met 10 beschikbare bedden. Zo kon men 20 patiënten per dag behandelen. Vanaf dit moment werd het aantal patiënten en het zorgprogramma nierfunctievervangende therapie stapsgewijs verder uitgebreid.