Relevante links

Alegria vzw
Alegria vzw is een organisatie in Turnhout die kankerpatiënten en hun familie opvangt, informeert en ondersteunt in hun moeilijke strijd tegen kanker. Mensen kunnen gratis terecht in het Open Huis voor een gesprek, een luisterend oor, maar ook voor interessante workshops en verwendagen. De vzw brengt lotgenoten samen in koffiemomenten. Dit werkt helend en troostend.

Kom op tegen Kanker
Als Vlaamse koepelorganisatie komt Kom op tegen Kanker op voor de belangen van de kankerpatiënt. Ze doet dit door psychosociale hulp aan patiënten en hun familie, informatiecampagnes voor het voorkomen van kanker, en steun aan wetenschappelijk onderzoek. In het belang van de kankerpatiënt en de volksgezondheid wil Kom op tegen Kanker ook politieke invloed uitoefenen. Kom op tegen Kanker is de organisatie achter de jaarlijkse Dag tegen Kanker.

Belgisch Kinder Kanker Steunfonds (BKKS)
Het Belgisch KinderKanker Steunfonds vzw heeft tot doel de levenskwaliteit van gezinnen met een kindje met kanker te verbeteren. Het Belgisch KinderKanker Steunfonds tracht om tijdens de meest donkere dagen van de zieke kinderen een bron van hoop en verstrooiing te zijn en hen meer vreugde te bezorgen.

Borstkankerinformatiepagina's
De Borstkanker Informatiepagina's werden gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De site groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het web, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands. De site had van bij het begin steun van enkele artsen die zich engageerden om de medische juistheid van de gegevens te controleren. De groep artsen en andere medische specialisten werd alsmaar groter. Na verloop van tijd kon de site rekenen op de steun van een indrukwekkende equipe medewerkers, die allemaal kostenloos hun kennis en tijd ter beschikking stellen van de bezoeker. Na het overlijden van Nancy Wauters werd de website verder gezet door Think Pink.

Borstkanker Vlaanderen
Borstkanker Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband van Vlaamse lotgenotengroepen voor vrouwen en mannen met borstkanker. Ze promoten het belang van contact tussen lotgenoten, organiseren activiteiten voor bestaande borstkankerverenigingen en hun achterban en verdedigen de belangen van borstkankerpatiënten.

Samen Verder Kempen
Samen verder Kempen is een lotgenotengroep voor mensen met borstkanker en hun omgeving. Het samenbrengen van lotgenoten, zodat zij elkaar kunnen bemoedigen en ondersteunen is een belangrijke peiler van deze organisatie. Naast het begeleiden van lotgenoten ondersteunen ze ook de partners, kinderen en omgeving van de lotgenoot.

Ispahan
De v.z.w. Ispahan - Palliatieve Zorgen Kempen is de palliatieve thuiszorgequipe in het arrondissement Turnhout. Ispahan is een palliatieve thuiszorgvereniging die de eerstelijnshulpverleners ( huisartsen, thuisverpleegkundigen, familiehulp, kinesitherapeuten, sociale diensten,...) wil ondersteunen om terminale begeleidingen mogelijk te maken. Zij wil menswaardig sterven thuis meer mogelijk maken indien dit de wens is van de zieke en zijn familie, door de reeds bestaande hulpverlening aan te vullen en te ondersteunen.

Kankerspoken
Een interactieve site voor kinderen vanaf 9 jaar. Kinderen van ouders met kanker kunnen er terecht met de "spoken" die in hun hoofd en in hun hart ronddwalen. Zij kunnen er informatie krijgen, ze lezen hoe anderen het ervaren, ze kunnen praten met lotgenootjes die ook een mama of een papa hebben die kanker heeft. Ook ouders en leerkrachten kunnen op deze site terecht. De site wordt onderhouden door de Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin  Wilhemina Fonds.

http://www.mldv.org/
Website van kinesitherapeuten gespecialiseerd in manuele lymfedrainage. Op hun site vind je ondermeer een zoeksysteem voor adressen in uw regio.

Stichting jongeren en kanker
Informatie voor en over jongeren (15 tot 35 jaar) die kanker hebben.

Stichting Tegen Kanker
De Belgische federatie heeft drie grote doelstellingen: het wetenschappelijk kankeronderzoek steunen, kankerpatiënten en hun gezin helpen, en preventiecampagnes opzetten.

Trefpunt Zelfhulp

De overkoepelende organisatie voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

The-wave
De vrijwilligsters van The Wave zijn actief op het gebied van psychische en morele begeleiding van vrouwen die een borstoperatie ondergaan hebben. Het zijn vrouwen die zelf een borstoperatie ondergingen en een borstreconstructie lieten uitvoeren. Zij doen individuele begeleidingen en geven praktische informatie over borstreconstructie.