Voorafgaande onderzoeken

Voor de opname

Sommige onderzoeken vinden plaats nog vóór de opname in het ziekenhuis:

  • bloedname
  • radiografie van de longen
  • echografie van de lever 
  • botscan 

Indien nodig, worden bijkomend een CT-scan, NMR-scan, PET-scan, electrocardiogram of bijkomend hart- of longonderzoek uitgevoerd.

Vooraleer u in het ziekenhuis opgenomen wordt, kunt u ook, indien u of uw arts dat nodig vindt, een afspraak maken bij de anesthesist. Die verschaft u meer uitleg over de wijze van verdoving (narcose) tijdens de ingreep.

U moet voor de ingreep ook langsgaan bij uw huisarts om het preoperatieve dossier verder in te vullen.

Bij de opname

Als de tumor die de arts moet verwijderen niet direct voelbaar is, voert men een reperage uit waarbij de tumor exact gelokaliseerd en aangeduid wordt. De reperage vindt plaats op de dag vóór de ingreep en gebeurt ambulant of via opname de dag voordien. 

Wordt bij u de schildwachtklier weggenomen, dan moet u voor de exacte markering van deze klier de ochtend van de ingreep langsgaan op de dienst nucleaire geneeskunde.