Kwaliteitsgarantie

Erkende coördinerende borstkliniek

AZ Turnhout heeft een erkenning als coördinerende borstkliniek.

"Het bestaande, gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker, voortaan “coördinerende borstkliniek” genoemd, wordt nu omschreven als: “dat bestaat uit een pakket van patiëntenzorg gericht op de diagnose, de multidisciplinaire consultatie, de multidisciplinaire behandeling, de revalidatie en de opvolging van patiënten met kwaadaardige aandoeningen van de borst(en). Het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker stelt jaarlijks tenminste 125 nieuwe diagnoses van borstkanker” (art. 1, tweede lid KB)."

Klinische studies

U kunt deelnemen aan klinische studies. Klik hier voor meer info.

Borstkankerindicatoren

Half december 2013 heeft de overheid in het kader van het VIP² project naar de deelnemende ziekenhuizen gerapporteerd over de resultaten van de borstkankerindicatoren uit het domein oncologie. De eerste resultaten die we hebben ontvangen, liggen in de lijn van onze verwachtingen en bevinden zich in de range die vooropgesteld wordt voor goede klinische zorg in ziekenhuizen.

Klik hier door naar de pagina op onze site over de kwaliteitsindicatoren.