Europese Week tegen Pijn 10 tot 14 oktober

sfeerbeeld Week tegen Pijn AZ Turnhout en AZ St.-Elisabeth Herentals steunen deze internationale sensibiliseringscampagne.

Beide ziekenhuizen werken deze week samen rond acties om het pijnbeleid in de kijker te zetten bij onze patiënten en zorgverleners. Download de folder voor meer info.

Pijn! Praat erover.

Tijdens de week tegen pijn richten we graag alle aandacht op het beter (h)erkennen van pijn, door de patiënt regelmatig te bevragen en hem een score aan de pijn te laten toekennen met behulp van een pijnmeetinstrument. We informeren en sensibiliseren de patiënt én de zorgverlener om te praten over pijn en er extra aandacht aan te besteden.

Pijnmeting is subjectief

Pijn kan niet objectief worden gemeten. Om pijn toch op een efficiënte manier te kunnen opvolgen, is het belangrijk dat je als zorgverlener de patiënt regelmatig vraagt naar zijn of haar pijnervaring. Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen uit te leggen hoeveel pijn zij hebben. Dit is heel begrijpelijk, vermits een andere persoon de pijn immers niet voelt. Het geven van een cijfer kan helpen om de pijn min of meer te objectiveren, “meten is weten”.

Een pijnscore van 0 tot 10

Voor het registeren en meten van pijn hanteren zorgverleners een pijnschaal waarbij de patiënt zelf aangeeft hoeveel pijn hij ervaart. Deze pijnscore gaat van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor geen pijn en 10 voor maximale pijn. Deze waarde is bepalend voor de behandeling van pijn en de opvolging ervan. Bij pijnscores onder 4 voelen de meeste patiënten zich nog comfortabel. Pijnscores boven 4 vragen om een interventie.

 


 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook