Vergeet dementie, onthou mens

sfeerbeeld Vergeet dementie, onthou mens De komende week staat dementie nationaal volop in de kijker. Op 20 december opent in Turnhout het Dementiepunt.

Dementie anders bekeken

Mensen met dementie worden door de samenleving vaak ontmenselijkt. Alsof ze er niet meer bij zijn. De negatieve clichés maken het juk van de aandoening veel zwaarder om dragen. Dementieplan Vlaanderen wil daar verandering in brengen.

In Vlaanderen leven naar schatting 100.000 mensen met dementie. Daarvan verblijft bijna 70 procent thuis en verblijft ruim 30 procent in een woonzorgcentrum of een aangepaste voorziening. Verwacht wordt dat de aandoening de komende jaren meer en meer slachtoffers zal maken. Experts voorspellen een toename van 30 procent tegen 2020. De aandoening komt een zeldzame keer op jongere leeftijd voor, meestal gaat het dan om een familiale vorm.

Met horten en stoten

Dementie is geen op zichzelf staande ziekte, maar een combinatie van verschijnselen, waaronder geheugenstoornissen, verwardheid en verminderde oriëntatie. Er bestaan enkele tientallen ziekten waarbij dementie kan optreden. De belangrijkste oorzaak is de ziekte van Alzheimer (65% van alle mensen met dementie). De diagnose is moeilijk te stellen en daarom duurt het soms even voor men weet wat er aan de hand is. Artsen moeten zich hoofdzakelijk baseren op de verschijnselen en verhalen uit de omgeving. Overigens mag de diagnose niet verzwegen worden: de patiënt moet weten wat er aan de hand is. Dementie gaat gepaard met een langzame aftakeling van de hersenen, waarbij de levenskwaliteit achteruitgaat. Dit proces neemt verschillende jaren in beslag  en verloopt met horten en stoten. Soms lijkt er niets aan de hand en op andere momenten is de verwarring totaal.

Stigma

Dementie is niet te genezen, maar medicatie kan de evolutie van de verschijnselen wel een tijdlang afremmen. Een goede psychosociale begeleiding is cruciaal: de overgebleven mogelijkheden en vaardigheden moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Helaas, wringt daar vaak het schoentje. Als gevolg van de negatieve beeldvorming die heerst rond dementie, worden patiënten vaak gestigmatiseerd en geïnfantiliseerd. Alsof de geest dood is en enkel een ‘leeg’ lichaam overblijft. Mensen met dementie lijden daar erg onder. Zonder dat te beseffen, maakt de samenleving hun problemen erger en vermindert hun levenskwaliteit nog sneller. 

Wat doen we in AZ Turnhout ?

Op de afdeling geriatrie krijgen alle familieleden en patiënten een foldertje en bladwijzer  mee over dementie en hoe hiermee om te gaan.

Op beide campussen zullen ook affiches worden uitgehangen om de aandacht te trekken voor de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ en de opening van het Dementiepunt.

 

Op 20 december van 13 tot 19 u opent het Dementiepunt: dé toegangspoort in Turnhout voor mantelzorgers, personen met dementie, familie en betrokkenen met vragen over dementie. Het Dementiepunt bevindt zich in de Albert Van Dyckstraat 10 in Turnhout.

 

Zoek je nog meer info, surf naar www.ocmwturnhout.be of  www.onthoumens.be

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook