Plechtige ondertekening samenwerkingsovereenkomst Kempens Hartcentrum

sfeerbeeld Plechtige ondertekening samenwerkingsovereenkomst Kempens Hartcentrum AZ Turnhout, AZ Herentals en H. Hartziekenhuis Mol ondertekenden 31 augustus de overeenkomst voor de gezamenlijke uitbating van het Kempens Hartcentrum.

 

In maart 2013 heeft de associatie UZ Leuven – AZ Turnhout van de Vlaamse overheid groen licht gekregen voor de uitbating van een hartcentrum voor diagnostische en interventionele cardiologie (cathlab). Een jaar later was het cathlab op campus Sint-Elisabeth operationeel en ontving het zijn eerste patiënten. De Kempense ziekenhuizen en cardiologen werden uitgenodigd om de exploitatie gezamenlijk te doen. Ondertussen draait het Kempens Hartcentrum op volle toeren, met behandeling van 2400 patiënten vanuit de hele Kempen per jaar.


Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout  : “Het Kempens Hartcentrum is na 1,5 jaar op kruissnelheid gekomen met participatie van de ziekenhuizen van Herentals, Mol en Turnhout. Het centrum wordt uitgebaat in een innovatief samenwerkingsmodel tussen de 3 ziekenhuizen en een overkoepelende associatie van de cardiologen van de 3 ziekenhuizen. Door deze samenwerking wordt de kwaliteit van zorg en brede expertise van artsen en verpleegkundigen gegarandeerd en de dure infrastructuur en apparatuur optimaler gebruikt. Tevens is dit project onderdeel van een bredere samenwerking tussen de Kempense ziekenhuizen van Herentals, Mol, Geel en Turnhout.” 

René Daemen, algemeen directeur H. Hartziekenhuis Mol en Rudy Van Ballaer, algemeen directeur AZ Herentals: “Alle partners nemen op gelijkwaardige basis deel aan de uitbating, wat een mooi voorbeeld is van samenwerking in netwerken, waar minister De Block met de pilootprojecten in de nieuwe ziekenhuisfinanciering naartoe wil. Door te participeren zullen we mee de kwaliteitsopvolging kunnen doen ten voordele van alle patiënten in het Kempens Hartcentrum.”


Dr. Herman Van der Stighelen, medisch coördinator Kempens Hartcentrum: “Bij een verstopping van een bloedvat is het van levensbelang dat het probleem zo snel mogelijk opgelost geraakt (liefst binnen de 90 minuten). Terwijl patiënten en cardiologen uit de Kempen voorheen moesten uitwijken naar een gespecialiseerd centrum buiten de regio (Leuven, Antwerpen of Limburg), kunnen zij voortaan dicht bij huis worden behandeld. Vanaf het begin hebben we de klinische resultaten nauwgezet opgevolgd en onze patiënten bevraagd naar hun ervaringen, zodat we continu de dienstverlening kunnen bijsturen.”

 

In het Kempens Hartcentrum kunnen patiënten terecht voor diagnostische katheterisaties, waarbij de cardioloog vernauwingen in de kransslagaders in beeld brengt. Daarnaast voeren artsen ook geplande en zeer dringende therapeutische interventies uit, waarbij vernauwingen worden opengemaakt met behulp van een ballon of via het plaatsen van een stent. Voor hartchirurgie werkt het Kempens Hartcentrum preferentieel samen met UZ Leuven.


Het Kempens Hartcentrum is gevestigd in AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth. Het centrum is uitgerust met twee katheterisatiezalen en een ruime dagzaal voor de opvang van ambulante patiënten.

Meer info op www.kempenshartcentrum.be

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook