Pijncentrum AZ Turnhout in het nieuw en dubbel zo groot

sfeerbeeld Pijncentrum verhuist naar campus Sint-Jozef Eind oktober verhuisde het hele pijncentrum van AZ Turnhout naar vernieuwde ruimtes op campus Sint-Jozef.

Vijf gespecialiseerde pijnartsen werken hier nauw samen met pijnverpleegkundigen, fysio- en ergotherapeuten, sociaal werkers en psychologen om chronische pijnpatiënten op maat behandelingen te geven.


“Het pijncentrum van ons ziekenhuis heeft een drievoudige rol die vanuit de vernieuwde accommodatie op campus Sint-Jozef wordt ingevuld”, zo stelt diensthoofd en anesthesist dr. Kalin Claeysoone. “In de interventionele pijnkliniek helpen we patiënten met subacute of chronische pijn verder via medicatie en behandelingen in dagopname. Deze behandelingen gaan vaak gepaard met inspuitingen. 

 

In het multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn (MDCCP) krijgen ambulante patiënten een behandelplan op maat waarbij de nadruk ligt op een biopsychosociale aanpak. Dit wil zeggen dat er nauwe samenwerking is tussen de pijnartsen en verschillende disciplines zoals psychologen, fysio- en ergotherapeuten, sociaal werkers, verpleegkundigen, enzovoort.”

 

Dr. Claeysoone besluit, “Tot slot hebben we in AZ Turnhout een algologisch team dat instaat voor de opvolging van pijn bij de gehospitaliseerde patiënten en dat instaat voor het ziekenhuisbreed pijnbeleid.”

Het multidisciplinair pijncentrum wil bovendien een kennisnetwerk op vlak van pijnbehandeling opbouwen met de omliggende ziekenhuizen in de Kempen. Er is hiervoor regelmatig overleg tussen de verschillende ziekenhuizen om inzichten te delen.

 

Meer info over het pijncentrum vindt u op de deelwebsite van deze dienst.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook