Oprichting vzw HETU

sfeerbeeld Oprichting vzw HETU De ziekenhuizen van Herentals en Turnhout willen gestructureerd samenwerken met de oprichting van vzw HETU.

 

In navolging van de oprichting van een ziekenhuisgroepering in 2009, gaan AZ Sint-Elisabeth Herentals en AZ Turnhout nog een stap verder. Op 30 mei gingen beide Kempense ziekenhuizen over tot de oprichting van de vzw HETU dat een hechtere samenwerking wil bestendigen. De samenwerking beperkt zich niet langer tot niveau van de medische specialismen, maar wordt vanaf nu ook overkoepelend gecoördineerd en gestuurd door één centraal beleid. Door gestructureerd samen te werken binnen een vzw, wordt het zorgaanbod nog beter afgestemd op de behoeften van de patiënt in de Kempense regio.

Autonomie van beide ziekenhuizen blijft gegarandeerd 

Voor bepaalde specialismen werken AZ Sint-Elisabeth Herentals en AZ Turnhout al langer nauw samen, meer bepaald voor oncologie (behandeling van kanker), de borstkliniek, neurologie, vaatheelkunde en NMR-onderzoeken.  Deze bestaande samenwerkingsverbanden lopen goed, maar misten een overkoepelend beleid en visie. Dit wordt nu mogelijk via de vzw HETU waarvan de raad van bestuur instaat voor de opvolging van alle samenwerkingsverbanden tussen de ziekenhuizen. Het managementcomité, dat nu reeds maandelijks samenkomt, zal de bedrijfsvoering coördineren. Tegelijk blijft de autonomie op de werkvloer van beide ziekenhuizen gegarandeerd.

Subspecialisaties worden mogelijk in de Kempen

Michel Detailleur, algemeen directeur van AZ Sint-Elisabeth Herentals: “Door de oprichting van de vzw HETU zal het gespecialiseerde zorgaanbod voor de patiënt in regio Kempen nog verder kunnen uitgebreid worden en kan het zorgaanbod in beide ziekenhuizen optimaal op elkaar afgestemd worden. De ziekenhuizen zullen belangrijke beslissingen over medische zorgprogramma’s en investeringen voortaan samen nemen, in onderling overleg met elkaar.”

Concreet kan dit betekenen dat de ziekenhuizen gezamenlijk grote investeringen doen, dat ze gemeenschappelijke initiatieven nemen o.v.v. informatica, ervaringen en ideeën uitwisselen of zelfs naar een gezamenlijke uitwerking komen van een zorgstrategisch plan voor de regio.

 

Voor de gezondheidszorg in de Kempense regio is de samenwerking Herentals-Turnhout belangrijk. Maar liefst twee derde van de patiënten die binnen het arrondissement Turnhout worden opgenomen in een Kempens ziekenhuis, kiest voor Herentals of Turnhout.

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook