Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober in AZ Turnhout

sfeerbeeld En hoe praat jij over psychische patiënten? Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober. Op 5 oktober geven psychologen en medewerkers van de psychiatrische afdeling uitleg over patiënten met psychische kwetsbaarheid.


“Een aansteller. Zwak. Beetje kierewiet.  Die hoort stemmen. ….”

 

Zonder dat we het beseffen, spreken we vaak erg stigmatiserend en in clichés over mensen met een psychische kwetsbaarheid. Uit een onderzoek in Nederland (Walter Van Hecke 2017) blijkt dat ongeveer een kwart van de patiënten met ernstige psychische aandoeningen te maken krijgt met een stigmatiserende houding van de omgeving en van zorgverleners. Tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid zet men in Vlaanderen dit onderwerp in de kijker onder de noemer ‘Samen veerkrachtig’.


Reden temeer dat we ook in AZ Turnhout deze tiendaagse niet zomaar voorbij willen laten gaan. De psychologen, psychiaters en medewerkers van de psychiatrische afdeling organiseren op 5 oktober  tal van activiteiten om zowel patiënten en bezoekers als de eigen artsen en medewerkers bewust te maken van hun al dan niet stigmatiserende houding ten opzichte van psychische patiënten.


Op campus Sint-Jozef zal een tentoonstelling staan met foto’s en teksten van onze eigen psychiatrische patiënten. Hoe ervaren zij als patiënt de psychiatrie? Rondom nodigen bokalen met gevoelsbuttons je uit om je gevoelens te uiten. ‘Hoe gaat het met jou?’ Neem en button en spelt die op. Op campus Sint-Elisabeth zal in de  inkomhal een ‘moodwall’ staan met diezelfde gevoelsbuttons.

5 frames en 7 counterframes

Onderzoekers ontdekten vijf problematiserende frames. Dat wil zeggen dat ze het gegeven ‘mensen met een psychische aandoening’ als een probleem voorstellen. Op zichzelf is dat niet slecht of goed. Door te problematiseren kun je een bepaalde problematiek op de agenda zetten. Een nadeel kan zijn dat je stigmatiseert door te problematiseren.

 

 

De counterframes daarentegen zijn deproblematiserend: ze stellen het gegeven ‘mensen met een psychische aandoening’ minder als een probleem voor. Ze bieden uitzicht op herstel en zijn meer relativerend. Ze gaan in tegen clichés en stigmatisering. Een nadeel kan zijn dat ze een probleem verbloemen en het gevoel van urgentie verminderen.

 

Meer info

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook