AZ Turnhout ontvangt oorkonde van het Vlaams Patiëntenplatform

sfeerbeeld AZ Turnhout ontvangt oorkonde van het Vlaams Patiëntenplatform AZ Turnhout ontvangt oorkonde van het Vlaams Patiëntenplatform voor het meten van patiëntenervaringen

 

 

Op maandag 9 december werd AZ Turnhout in de bloemetjes gezet door het Vlaams Patiëntenplatform voor onze vrijwillige deelname aan een uitgebreide Vlaamse patiëntenpeiling.

 

Voor AZ Turnhout is het belangrijk om de ervaringen van de patiënt in kaart te brengen: krijgt de patiënt voldoende informatie over zijn opname en ingreep? Is de uitleg van de artsen en medewerkers begrijpelijk? Voelt de patiënt zich veilig? Dit is slechts een greep uit de vragen waar het ziekenhuis graag het antwoord op kent. 

 

Daarom heeft AZ Turnhout, samen met 11 andere Vlaamse ziekenhuizen, op vrijwillige basis deelgenomen aan de Vlaamse Patiënten Peiling van het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een overkoepeling van bijna 100 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen.

 

Tijdens de maanden juni en oktober 2013 kregen de gehospitaliseerde patiënten van in totaal 13 afdelingen in AZ Turnhout, de gelegenheid om een gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen. In deze lijst kon de patiënt scores geven over onderwerpen die betrekking hadden op veiligheid en kwaliteit. De vragenlijst zelf werd aangereikt door het Vlaams Patiëntenplatform.

 

De resultaten van de bevraging geven AZ Turnhout een belangrijk inzicht in hoe onze patiënten hun verblijf in het ziekenhuis ervaren. Het ziekenhuis gaat nu met de resultaten aan de slag en zal waar nodig verbeteracties opstarten om de patiëntentevredenheid in AZ Turnhout verder te optimaliseren.

 

Op maandag 9 december 2013 heeft het Vlaams Patiëntenplatform een oorkonde overhandigd aan AZ Turnhout, om het ziekenhuis te bedanken omdat het mee werk wil maken van het meten van patiëntenervaringen.

 

Wenst u meer te weten over wat AZ Turnhout nog onderneemt op vlak van kwaliteit? Klik hier door.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook