NKO-onderzoeken

Afhankelijk van het probleem, beslist de NKO-arts of dat er bijkomende onderzoeken noodzakelijk zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de gespecialiseerde onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd op onze dienst.

Door te klikken op de titel, krijgt u meer informatie over de specifieke onderzoeken.

Klachten van de neus, sinussen, allergie

 • Allergietesten
 • Neusendoscopie
 • Rhinomanometrie en akoestische rhinometrie
 • Beeldvorming

Keel

 • Onderzoek van de stembanden en het strottenhoofd 
 • Slikevaluatie

Gehoorproblematiek

 • Tonale Audiometrie
 • Spraakaudiometrie
 • Impedantiemeting
 • Oto-akoestische emissies
 • BERA

Gehoortest bij Kind en Gezin: klik op deze link voor meer info. (website van Kind & Gezin)

Evenwichtsproblematiek

Multidisciplinaire oncologie raadpleging

Dr. Gevers doet op regelmatige basis samen met Dr. Martens (van de dienst radiotherapie) raadpleging voor de diagnose, uitwerking, behandeling en opvolging van patiënten met hoofd-hals oncologie.