Voorbereiding op de NIAZ accreditatie

We kunnen pas echt een ‘Gast-Huis’ zijn als we kwaliteitsvolle zorg bieden aan onze patiënten. Daarom werkt AZ Turnhout voortdurend aan kwaliteitsverbetering. In 2016 namen we onder andere deel aan een vrijwillige proefaudit, als voorbereiding op de echte kwaliteitsaudit in januari 2017.

 

Tijdens deze proefaudit kregen we gedurende drie dagen het bezoek van vier auditoren en de senior adviseur die ons tijdens de verdere accreditatie zou begeleiden. Na deze drie dagen kregen we werkpunten van de auditoren, welke ons hebben geholpen om de richting waarin we moesten gaan helderder te zetten en tastbaar te maken.


Communicatietraject

 

Vanaf de zomer volgde een communicatietraject, met als start een vragenlijst (Ben je klaar voor accreditatie?). 1217 medewerkers en artsen vulden zo'n vragenlijst in. In september lanceerden we een kwaliteitswaaier, die overal gespot kon worden. Kort daarna werden ook de screensavers op de computers benut voor communicatie rond de accreditatie. Na de herfstvakantie werden er kwaliteitsboekjes, aangepast aan de medewerkersgroepen, verdeeld. Hierin kon iedereen afvinken wat behaald was en wat niet en werd er verwezen naar extra informatie.

 

Medicatieveiligheid


Tijdens de week van de patiëntveiligheid in november waren onze pijlen gericht op de medicatieveiligheid in het ziekenhuis. Op basis van een test werd er gestreden om de felbegeerde beker voor het 'Veiligste team van AZ Turnhout'. De afdeling geriatrie heeft hem dit jaar mogen ontvangen.

 

Audits op de afdelingen

Verder hebben we ter voorbereiding 13 afdelingsaudits uitgevoerd, wat kadert in een plan dat we al langer uitvoeren. Jaarlijks komen zo een 15-tal afdelingen aan bod. Uiteraard werden ook de Check-it-out veiligheidsrondes, zoals ieder jaar 4 keer op de eigen afdeling en 1 keer op een andere afdeling uitgevoerd. De vragen kregen dit jaar een 'accreditatie-tintje'.

 

We schrijven dit jaarverslag in 2017 en kunnen terugblikken op een geslaagde auditweek. AZ Turnhout heeft de accreditatie gehaald.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook