Privacyreglement

Via ons privacyreglement informeren we u over de manier waarop we binnen ons ziekenhuis omgaan met persoonsgegevens die we over patiënten verzamelen en verwerken. In het privacyreglement vindt u ook terug hoe u als patiënt controle kan uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke patiëntengegevens worden er verzameld en verwerkt?

AZ Turnhout houdt volgende persoonsgegevens van patiënten bij:

 • Identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer
 • Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot opname en facturatie, waaronder het lidmaatschap van het ziekenfonds
 • Medische, paramedische en verpleegkundige gegevens, opgesplitst in volgende modules:
   - medische module
   - verpleegkundige module
   - paramedische module
 • Sociale gegevens (bijvoorbeeld over de thuissituatie van een patiënt, enkel wanneer deze info ook belangrijk is voor de zorg)
 • Andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet (gerechtelijke gegevens)

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We hebben uw gegevens nodig voor verschillende doeleinden:

 • Patiëntenzorg
 • Patiëntenadministratie (facturatie)
 • Patiëntenregistratie
 • Geneesmiddelenbeheer
 • Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw
 • Zorgkwaliteit
 • Wetenschappelijke registratie 
 • Orgaandonatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Onze medewerkers en artsen hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens welke zij absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Via een elektronisch bestand kan het ziekenhuis een lijst trekken van wie zich toegang heeft verschaft tot programma's die persoonsgegevens bevatten en de erin opgenomen informatie.


Alle werknemers van het ziekenhuis die voor hun werk toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van patiënten, hebben zich ertoe verbonden om bij het verwerken en het raadplegen van de patiëntenbestanden de bepalingen van het privacyreglement en van de GDPR te eerbiedigen. Zij houden zich ook aan hun beroepsgeheim of discretieplicht.

Met wie deelt het ziekenhuis mijn gegevens?

 • Verzekeringsinstellingen voor zover wettelijk verplicht of met toestemming van de patiënt
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover wettelijk verplicht of met toestemming van de patiënt
 • Betrokken patiënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van de Wet patiëntenrechten
 • Gemachtigde overheidsinstanties 
 • Externe behandelende zorgverstrekkers van de patiënt Andere instanties, voor zover wettelijk verplicht of met toestemming van de patiënt
 • Externe verwerkers, waarop ons ziekenhuis een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens

Bij wie kan ik terecht met vragen of opmerkingen?

Wanneer u meer wil weten over ons privacyreglement, kan u terecht bij deze persoon in het ziekenhuis:

 

Data Protection Officer (DPO)

Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout
dpo@azturnhout.be

Volledig privacyreglement

Klik hier om het volledige privacyreglement van AZ Turnhout te lezen.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook