Samenstelling Strategisch Paritaire Executieve Commissie

Om het beleid in het ziekenhuis mee vorm te geven en te ondersteunen, werd de Strategisch Paritaire Executieve Commissie of kortweg SPEC opgericht. De oprichting van deze commissie is een gevolg van de fusieovereenkomst van 10 april 2009 en kadert binnen de principes van Hospital Governance.

 

Deze commissie heeft,  met respect voor de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de strategie, organisatie en financiën van het ziekenhuis, een beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdracht. Ze telt twaalf leden en is paritair samengesteld uit zes artsen en zes directieleden.

 

Voorzitter:  Jo Leysen

 

 • Juul Boes 
 • Griet Braekmans
 • Keyne De Backer 
 • Daisy Martens
 • Gino Pelgrims 
 • Luc Pattyn
 • Guy Tormans
 • Tommy Bosman
 • Filip Van Grimberge
 • Marc Vanhoof 
 • Frank Weekers

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook