De geschiedenis van AZ Turnhout

Sint-Elisabethziekenhuis

1608: Oprichting door de gasthuiszusters

 

1875: Verhuis gebouwen aan de Warande

 

1925: Overdracht van het beheer aan de  Commissie van Openbare Onderstand : openbaar ziekenhuis

 

1957: Inhuldiging van het nieuw ziekenhuisgebouw aan de Rubensstraat

 

2007: Verzelfstandiging naar vzw Sint-Elisabethziekenhuis met als oprichters:

 

  • OCMW Turnhout
  • Stad Turnhout
  • Artsenvereniging Sint-Elisabethziekenhuis

Sint-Jozefziekenhuis

1972: Oprichting van de vzw CM-klinieken

 

1973 Start van de activiteiten met twee activiteitencentra

 

  • St. Jozefkliniek in Mermansstraat te Turnhout
  • Overname van het beheer van de Kraamkliniek Maria-Gabriël in de Korte Begijnenstraat van KMSL door CM-klinieken vzw
  • aankoop terrein van 12 ha grond aan de Steenweg op Merksplas in Turnhout

Eind 1973: Planningsvergunning bekomen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis vanwege het Ministerie van Volksgezondheid

 

1976: Start van de bouwwerken

 

1981: Officiële opening van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef aan de Steenweg op Merksplas met sluiting van de Kraamkliniek Maria-Gabriël en de Sint-Jozefskliniek

Naar één AZ Turnhout

10 april 2009 : ondertekening van de fusieovereenkomst tussen het AZ Sint-Jozef en het Sint-Elisabethziekenhuis

 

1 september 2009 : start fusie – AZ Turnhout

 

Het nieuwe fusieziekenhuis kreeg de vorm van een vzw. Van deze vzw maken verschillende partners deel uit:

 

  • Stad en OCMW Turnhout: voormalige uitbaters  Sint-Elisabethziekenhuis
  • vzw  Kristelijke Medico-Sociale Instellingen (KMSI) : voormalige uitbater AZ Sint-Jozef
  • vzw VZT (Vereniging Ziekenhuisartsen Turnhout)
  • vzw Huisartsen Vereniging Turnhout (HVRT)

In het nieuwe fusieziekenhuis krijgen de artsen inspraak in het beheer. Zij zetelen in de algemene vergadering en via hun experten ook in de raad van bestuur. Dit bestuursmodel, waarbij de artsen mee betrokken worden in het bestuur, is vooruitstrevend en nieuw. Daarnaast wordt ook belang gehecht aan een goede samenwerking met de huisartsen. Door de HVRT een zetel te geven in de algemene vergadering, engageert het ziekenhuis zich om deze samenwerking op verschillende niveaus verder uit te werken.

 

logo AZT

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook