BIOS: de kernwaarden van AZ Turnhout

De opdrachtverklaring zegt waarom we als ziekenhuis doen wat we doen. Het zegt wie we zijn en vooral wie we willen zijn. En hoe we als ziekenhuis in de samenleving willen staan. De opdrachtverklaring is de haven waar we met zijn allen naartoe varen. Ons gezamenlijk doel.

Betrokken - Inlevend - Ondernemend - Samenwerkend

Uit de opdrachtverklaring werden 4 kernwaarden voor AZ Turnhout gedistilleerd: Betrokken – Inlevend – Ondernemend – Samenwerkend. Kortweg BIOS. De 4 windstreken van ons waardenkompas. Ze geven richting aan ons handelen.

BIOS vertaalt zich in mensgerichte zorg en moet het DNA worden van onze organisatie. AZ Turnhout ambieert een 'gast-huis' te zijn in de letterlijke betekenis van het woord. We willen patiënten ontvangen zoals we thuis gasten ontvangen: met respect voor ieders verwachtingen en eigenheid, terwijl ook wij mogen verwachten dat zij zich respectvol gedragen. Aandacht voor deze menselijke kant geeft onze patiënten een goed gevoel en creëert een omgeving waarin we graag en geëngageerd komen werken.

Betrokken

Betrokken zijn is bij de zaak zijn. Want AZ Turnhout is mijn ziekenhuis en daar ben ik trots op. Ik denk mee en zoek samen met de vraagsteller naar oplossingen. Ik hou rekening met mens én middelen, met genezing én budget op een positieve manier.

 

 

 

Inlevend

Met een vriendelijke blik, met mijn oren wijd open, met een lach op mijn gelaat,… maak ik tijd voor elke patiënt, elke bezoeker, elke collega. Hun goed voelen is mijn zorg.  Ik luister actief en straal rust en kalmte uit. Want een mens is niet alleen een spoedgeval, een ziekte,… Ik ben er voor de patiënt, maar ook voor zijn familie en vrienden.

 

Ondernemend

Ik neem graag de touwtjes in handen. Elke dag heb ik zin om erin te vliegen. Ik wacht niet alleen maar op een opdracht. Ik neem ook zelf initiatief. Ik doe wat nodig is, als een ‘goede huisvader’.  Ik neem mijn verantwoordelijkheid en werk samen op een creatieve en motiverende manier. Zo wordt AZ Turnhout een efficiënt en innovatief ziekenhuis.

 

Samenwerkend

24 uren zorg verstrekken kan ik niet alleen. Collegiaal staan we sterk. We luisteren naar elkaar en respecteren onze afspraken. En als het er echt op aan komt, is een doorgedreven multidisciplinaire aanpak de beste garantie voor het welzijn van de patiënten. Onze teamspirit draait rond hetzelfde doel: goede zorg in een patiëntgericht ziekenhuis.

 

 

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook