Gast in ons huis

 

AZ Turnhout wil een 'Gast-Huis' zijn in de letterlijke betekenis van het woord: we willen patiënten en hun naasten ontvangen zoals we thuis gasten ontvangen: met respect voor ieders verwachtingen en eigenheid, terwijl wij ook van onze patiënten mogen verwachten dat zij zich respectvol gedragen. Aandacht voor deze menselijke kant geeft onze patiënten een goed gevoel en creëert een omgeving waarin we graag en geëngageerd komen werken. Onze BIOS-kernwaarden helpen ons om een 'Gast-Huis' te worden.

 

  • In 2012 heeft het bestuur de opdrachtverklaring voor AZ Turnhout goedgekeurd. De opdrachtverklaring zegt waarom we als ziekenhuis doen wat we doen.
  • Uit de opdrachtverklaring werden 4 kernwaarden voor AZ Turnhout gedistilleerd: Betrokken – Inlevend – Ondernemend – Samenwerkend. Kortweg BIOS. BIOS zegt ons niet wat we moeten doen, maar op welke manier. BIOS vertaalt zich in mensgerichte zorg en moet het DNA worden van onze organisatie. AZ Turnhout ambieert immers een 'gast-huis' te zijn in de letterlijke betekenis van het woord.  
  • Om dit alles concrete handen en voeten te geven wordt er elk jaar een ziekenhuisbreed beleidsplan uitgewerkt met de concrete acties en doelstellingen van dat jaar. Lees hier de samenvatting van ons beleidsplan 2017.

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook