Nuttige links

Huisartsenvereniging Regio Turnhout 
www.hvrt.be

 

Oncologisch Samenwerkingsverband Kempen 
www.oncologiekempen.be

 

Orthopedie Turnhout (dienst orthopedie van AZ Turnhout)
www.orthopedie-turnhout.be

 

 

Kom op tegen Kanker 
http://komoptegenkanker.be

 

Trefpunt Zelfhulp 
www.zelfhulp.be

Op deze site vindt u contactgegevens van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

 

Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg 
http://www.welzijnszorgkempen.be

 

FOD Volksgezondheid
http://www.health.belgium.be

 

Wachtdiensten apotheker
www.apotheek.be

 

Wachtdiensten huisarts
www.huisarts.be

 

Huisartsenwachtpost regio Turnhout
www.wachtdienst.be

 

Vlaams Ziekenhuisnetwerk
www.vznkul.be

 

RIZIV 
www.riziv.fgov.be

 

Liga voor alzheimerpatiënten
www.alzheimerliga.be

 

Anonieme alcoholisten
www.aavlaanderen.be

 

Belgische brandwondencentrum 
www.brandwonden.be

 

Druglijn
www.druglijn.be

 

Gezondheidssite voor Vlaanderen
www.gezondheid.be

 

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen vzw 
www.hospitals.be

 

Antigifcentrum 
www.poisoncentre.be

 

Centrum ter preventie van zelfdoding 
www.zelfmoordpreventie.be

 

Verbond der Vlaamse Tandartsen
www.tandarts.be

 

Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid
www.sensoa.be

 

Online zoekmachine voor Kempense diensten in geestelijke gezondheidszorg

www.hulpkompas.be

 

De Lijn
www.delijn.be

 

NMBS
www.nmbs.be

 

Ambulance in Turnhout (CIB) 
www.ambulance-turnhout.be

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook