AZ Turnhout behaalt als eerste ziekenhuis in de Kempen het NIAZ kwaliteitslabel

 

AZ Turnhout behaalde als eerste ziekenhuis in de Kempen het internationale NIAZ kwaliteitslabel. Een bewijs dat onze medewerkers veilige zorg bieden van hoge kwaliteit en dat het ziekenhuis gericht is op voortdurende kwaliteitsverbetering.

 

Zes auditoren van NIAZ bezochten een week lang de 2 campussen van AZ Turnhout voor een grondige controle. Door 1325 normen te toetsen aan de praktijk gingen ze na of er op een kwaliteitsvolle en veilige manier gewerkt wordt. Van opname tot ontslag, van patiëntidentificatie tot de veiligheid van medische apparatuur, alles werd onder de loep genomen. Het traject dat een patiënt doorloopt werd van A tot Z gevolgd. De werking van het ziekenhuis werd geobserveerd en geëvalueerd aan de hand van gesprekken met medewerkers uit alle diensten van de organisatie en documenten die ter inzage werden voorgelegd. Ook patiënten en externe zorgpartners zoals huisartsen werden bevraagd.

 

Elke patiënt is een ‘Gast in ons Huis’


Het krijgen van het label toont aan dat onze medewerkers de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. We willen elke patiënt ontvangen als een ‘Gast in ons Huis’. Streven naar kwaliteit is daar onlosmakelijk mee verbonden. We zijn dan ook zeer trots op deze accreditatie.


De NIAZ-accreditatie geldt voor een periode van 4 jaar. Dit is dan ook geen eindpunt. De accreditatie is een mooie bevestiging maar werken aan kwaliteit is natuurlijk een doorlopende opdracht voor een ziekenhuis. In het auditrapport kregen we aanbevelingen waar we mee aan de slag zullen gaan. Met interne audits op onze afdelingen houden we geregeld zelf de vinger aan de pols. Kwaliteitsverbetering is al jaren een prioriteit in AZ Turnhout en dit zal ook zo blijven in de toekomst.

 

Wat is NIAZ?


NIAZ-Qmentum is een internationaal erkend en toegepast accreditatieprogramma. Uitgangspunt is dat alle medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering. Het programma biedt een kwaliteitskader en instrumenten om kwaliteit in een zorgorganisatie te toetsen.
Ieder ziekenhuis wordt getoetst op vijf algemene normensets: governance, leiderschap, infectiepreventie & -bestrijding, medicatiebeheer en voorbereid zijn op rampen. Daarnaast worden er specifieke normen toegevoegd, afgestemd op de zorgprocessen van het ziekenhuis. Het geeft weer wat er georganiseerd moet worden. Het hoe vullen de zorginstellingen zelf in. Voorbeelden van deze normen zijn:
• correcte identificatie van patiënten
• informatievoorziening naar patiënt en familie
• communicatie tussen zorgverleners onderling
• een veilig medicatiebeleid
• een veilig beleid voor bloedtoediening
• veilige heelkunde
• ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
• risicomanagement, zoals bijvoorbeeld valpreventiebeleid
• een systematiek voor het (veilig) melden van incidenten of onveilige situaties
• een methode voor incidentenanalyse
• een systeem voor het managen van de verbetermaatregelen
• opvolging van indicatoren
• veilig omgaan met informatie

 

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook