Medisch Ethisch Comité

Opdracht van het MEC

Het medisch ethisch comité heeft een begeleidende en raadgevende functie voor alle ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.  Het vervult ook een ondersteunende rol bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.

 

Het comité levert advies bij klinische studies. Dit advies is wettelijk nodig om een dergelijke studie binnen het ziekenhuis te mogen verrichten.  Het comité onderzoekt of de vereiste voorwaarden aanwezig zijn om een goed gevolg te geven aan de studie.  Het gaat ook na of de patiënt voldoende, juiste en begrijpelijke informatie krijgt. 

Enkele realisaties 

 • Uitwerken van een “Code omtrent beperking van therapie”.
 • Bepalen van een standpunt over de euthanasiewet en formuleren van een te volgen stappenplan bij een euthanasieaanvraag. 
 • Bespreken en beantwoorden van vragen vanuit de verpleegafdelingen over levensbeëindigende situaties.
 • Uitwerken van een stappenplan palliatieve sedatie in samenwerking met het palliatief support team.

Leden MEC

 • Koen Ackaert (voorzitter) 
 • Marc Bronckaers(ondervoorzitter)
 • Guy Cleymans
 • Wendy Diels  (secretaresse)                   
 • Marc Martens   
 • Rita Heylen  
 • Charlotte Van Spaendonck 
 • Simon Godecharle  
 • Dirk Servaes  
 • Leen Van Leuven(penningmeester)  
 • Daniëlle Van Mencxel  
 • Herwig Henrard
 • Anton Verrijcken

Leden toetsingscommissie

 • Koen Ackaert
 • Marc Bronckaers
 • Guy Cleymans
 • Marc Martens
 • Charlotte Van Spaendonck 
 • Dirk Servaes
 • Leen Van Leuven
 • Anton Verrijcken
 • Daniëlle Van Mencxel

Bereikbaarheid van het MEC

Contact MEC: 014 44 41 97

Telefonisch te bereiken op dinsdag en donderdag tussen 13.30 u en 16.00 u of via mail wendy.diels@azturnhout.be

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook