Bereken uw kostprijs

Raming van de gemiddelde kostprijs online

Indien u Belgisch verzekerd bent, bieden wij u hier de mogelijkheid om van een aantal frequent uitgevoerde ingrepen of behandelingen (inclusief verblijf) de gemiddelde kostprijs op te zoeken.

 

Door de velden hieronder in te vullen en op ‘bereken’ te klikken, kunt u een berekening laten uitvoeren van de gemiddelde kostprijs voor de geselecteerde behandeling en bijhorend verblijf.  De prijsindicatie is gebaseerd op reële facturen van januari 2015 tot november 2016 en geeft aan hoeveel de patiënt voor de gekozen behandeling zelf moest betalen (patiëntenbijdrage). De berekende kostprijs is bovendien een gemiddelde van zowel voorkeurs- als niet-voorkeursregeling.

Andere kostenramingen 

Indien u niet Belgisch verzekerd bent of de behandeling of ingreep die u moet ondergaan staat niet in de lijst, neem dan contact op met de dienst patiëntenadministratie op het nummer 014 44 41 67 of via patientenadministratie@azturnhout.be. De dienst patiëntenadministratie is geopend tussen 8 en 12 uur en 13.30 en 16 uur. Zij kunnen u een prijsraming geven voor de met de specialist afgesproken behandeling rekening houdend met uw verzekeringsstatus.

 

Kosteninformatie over zuiver esthetische operaties worden enkel door de plastisch chirurg zelf gegeven tijdens een raadpleging.

De berekening is niet bindend

Hoewel AZ Turnhout alles in het werk stelt om deze simulatie zo exact mogelijk te doen, willen we erop wijzen dat de uiteindelijke prijs die u aangerekend wordt, altijd meer of minder kan bedragen dan de hier weergegeven berekening. Het resultaat van de berekening is louter informatief en dus in geen geval bindend.


Een exacte prijsweergave is onmogelijk enerzijds door de snel evoluerende en complexe ziekenhuiswetgeving. Anderzijds omdat de prijs onderhevig is aan indexeringen en afhankelijk is van een aantal variabele factoren zoals gebruikte medicatie, extra onderzoeken of nood aan bijkomende zorg. 

 

 

Gelieve een discipline en behandeling te kiezen!

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook