Tolken

foto telefonisteMensen van een andere cultuur hebben het vaak moeilijk in een ziekenhuis. Ze spreken een andere taal, kennen de gebruiken en gewoonten nog niet zo goed en onze gezondheidszorg lijkt voor hen wel een doolhof.


Om de communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan er beroep worden gedaan op een tolk. Het inschakelen van een tolk kan gebeuren op initiatief van de patiënt, familie, arts of andere ziekenhuismedewerker. 


 

 

 

Indien u een tolk wenst, bespreek dit dan met uw arts, verpleegkundige of andere zorgverlener. Zij zullen hiervoor het nodige doen.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook