Red een ander leven

Een patiënt die overlijdt kan op verschillende manieren rechtstreeks of onrechtstreeks nog iets betekenen voor de zieke medemens. Meer nog, hij kan een ander mensenleven redden.  Er zijn drie mogelijkheden: post-mortem onderzoek, orgaandonatie en lichaamsafstand. In dit domein brengen het ziekenhuis en zijn personeel volstrekte eerbied op voor standpunten die kunnen ingegeven zijn door morele of godsdienstige bezwaren.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook