Werking dienst spoedgevallen

Eerst binnen betekent niet noodzakelijk eerst geholpen!

Nadat u zich heeft aangemeld aan de balie van de spoed, zal een triageverpleegkundige een eerste inschatting maken van de ernst van uw klachten. Op deze manier trachten we steeds de patiënten met de meest ernstige klachten (levensbedreigend) eerst te behandelen.

 

We werken hiervoor met kleurcodes. Klik hier voor meer info.

 

We beseffen dat u ongerust bent en zo snel mogelijk wil geholpen worden, maar we vragen toch het nodige begrip voor deze manier van werken.  

 

Download hier de brochure 'Welkom op de dienst spoedgevallen'. Hierin leest u meer over de werking van onze dienst. Deze brochure krijgt u overhandigd wanneer u op spoed terecht komt. 

Onze spoedartsen

Van 8 tot 20 uur zijn er twee spoedartsen aanwezig op dienst. Zij worden bijgestaan door de specialisten van het ziekenhuis en hun assistenten. Vanaf 20 uur is er één spoedarts aanwezig, bijgestaan door de wachtdiensten van de andere disciplines.


Dr. A. Agten
Dr. T. Bouré
Dr. S. Hauglustaine
Dr. A. Liekens
Dr. N. Mariën
Dr. I. Mertens
Dr. L. Van Buel
Dr. R. Van Dokkum

 

 

Chest Pain Unit voor spoedpatiënten met pijn op de borst

Om de doorstroming van patiënten die op spoed terecht komen met pijn op de borst te versnellen, werd de Chest Pain Unit (CPU) opgericht.

 

Pijn op de borst is een frequente aanmeldingsklacht op de dienst spoedgevallen van ons ziekenhuis. De oorzaken van pijn op de borst zijn echter divers en kunnen gaan van ernstige en dringend te behandelen hartproblemen, over slokdarmaandoeningen tot andere, minder dringende aandoeningen.

 

Via de CPU (gevestigd op de afdeling cardiologie CCU) worden enerzijds patiënten met een mogelijk acute cardiale problematiek nauwkeuriger geobserveerd en sneller adequaat behandeld. Anderzijds moet de CPU de eerste uren van een ziekenhuisopname voor de risicopatiënten vlotter doen verlopen, onder meer door een snellere doorstroming vanuit de dienst spoedgevallen.

Disclaimer | AZ Turnhout - vzw maatschappelijke zetel - Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout | Volg ons op afbeelding facebook